İş Yeri Hekimliği | Martı İş Güvenliği - İzmir / İstanbul Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - İstanbul Martı İş Güvenliği - Martı OSGB

İş Yeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Rehberlik ve Danışmanlık

 • Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ve ortamı gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakım ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunma.
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunma.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.
 • İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesiyle ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerlerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etme,gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçları işçilerin sağlığı yönünden değerlendirilmesini yapmak.
 • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitesini dikkate alarak iş ile işçi arasındaki uyumu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktöründen korunmaları için araştırmalar yapmak.
 • Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
 • İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarda uygun olarak düzenleme ve işyerinde muhafaza etmek.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapma ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak.
 • Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek.
 • Gerekli laboratuar tetkikleri ve radyolojik muayeneler portör muayenelerini yapma, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlama, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek.
 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelinin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
 • Hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak.
 • İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konuşlarında eğitim vermek ve bu eğitimin sürekliliğini sağlamak.
 • Bağımlılık yapan maddelerin kullanımını zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
 • İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerlerindeki ilgili birimlerle meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile iş birliği içinde çalışmak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 • Yeni teknoloji, ve donanım sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların iyileştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 • Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık iş sağlığı ve güvenliği hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi.
MARTI İŞ GÜVENLİĞİ

 

Martı isg yönetim sistemi

İletişim

Adres: Adalet Mah. Manas Bulvarı No:30/2 Bayraklı/İzmir

Tel : (+90) 232 348 17 17 / Tel : (+90) 216 456 57 57 

Mail : info@martiisguvenligi.com

Çalışma Saatlerimiz :  

Pazartesi 08:30–18:30
Salı 08:30–18:30
Çarşamba 08:30–18:30
Perşembe 08:30–18:30
Cuma 08:30–18:30
Cumartesi 08:30–14:00
Pazar Kapalı