Hakkımızda | Martı İş Güvenliği - İzmir / İstanbul Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - İstanbul Martı İş Güvenliği - Martı OSGB

Hakkımızda

Vizyonumuz

Martı Grup olarak, müşterilerimize sağladığımız tüm katma değerler ile, ulusal düzeyde güvenilen ve en çok tercih edilen çözüm ortağı olmak.

Misyonumuz

Müşteri odaklılık: Müşterilerimizin bize duyduğu güveni koruyarak; hizmet ve kalite standartlarımızla birlikte çalışanlarımızı sürekli geliştiririz.
İnsan: Toplumun en küçük halkası olan insanı eşsiz bir değer olarak kabul eder, emeğin ve insan değerinin işimizin özü olduğuna inanırız.
Özgün olmak: Yaratıcı ve yenilikçi çözüm önerilerimizi işimize yansıtır, pozitif düşünce ve pozitif yaklaşımın önemine inanırız.
Takım ruhu: Bilgiyi paylaşır, birlikte daha güçlü olduğumuzu düşünür, uyumlu bir takımın başarının vazgeçilmez parçası olduğunu biliriz.
Şeffaflık: İlişkilerimizin temelini dürüstlük ilkesi çerçevesinde yürütür, etik değerlerimizin bizi özel kıldığını düşünürüz.

KALİTE POLİTİKASI

            İş Sağlığı ve Güvenliği konularında danışmanlık ve eğitim faaliyetleri hizmeti sunan MARTI Ortak         Sağlık ve Güvenlik Birimi; 

 • OSGB faaliyetlerinde tüm yasal gerekliliklerin, eğitim ve saha uygulamalarında çözüm ortaklarına eksiksiz ve tam olarak sunulmasını sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerini, kalite sistemi; kanun, yönetmelik ve standartlara, uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Hizmet kalitesi sürekliliğini sağlamak amacı ile değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesini ve karşılanmasını,
 • Tüm faaliyetlerinde ana prensip olarak ilk seferde doğruyu yaparak ve sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü arttırmayı,
 • Sürekli gelişme için müşteri beklentilerini eksiksiz karşılayan İSG eğitim ve danışmanlık hizmetlerini en etkili şekilde gerçekleştirilmek amacı ile çalışanlarına ve taşeronlarına sürekli eğitim vermeyi,
 • Kalite Bilincinin artırılması için tedarikçileri ve TC. Çalışma Bakanlığı Yetkilileri, diğer resmi yetkililer, üniversiteden uzmanlar, İSG uzman ve hekimleri, eğitmenleri, şirket ortakları, diğer ilgili toplum kesimleriyle sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmayı,

       Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

İSG POLİTİKASI

              İş Sağlığı ve Güvenliği  (İSG) konularında danışmanlık ve eğitim faaliyetleri hizmeti sunan MARTI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kendi kurumlarında ve İSG Danışmanlık ve Eğitim hizmeti verdiği çözüm ortaklarında; İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmeyi,

 • Yürürlükteki mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmeyi,
 • Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamayı,
 • Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izlemeyi,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak ve izleme sonuçlarına bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalarını dokümante etmek ve sonuçlarını kayıt altına almayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

      İSG Politikası olarak belirlemiştir.

MARTI İŞ GÜVENLİĞİ

 

Martı isg yönetim sistemi

İletişim

Adres: Adalet Mah. Manas Bulvarı No:30/2 Bayraklı/İzmir

Tel : (+90) 232 348 17 17 / Tel : (+90) 216 456 57 57 

Mail : info@martiisguvenligi.com

Çalışma Saatlerimiz :  

Pazartesi 08:30–18:30
Salı 08:30–18:30
Çarşamba 08:30–18:30
Perşembe 08:30–18:30
Cuma 08:30–18:30
Cumartesi 08:30–14:00
Pazar Kapalı