Kalite Politikası - Martı İş Güvenliği - İzmir Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - İstanbul Martı İş Güvenliği - Martı OSGBMartı İş Güvenliği – İzmir Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi – İstanbul Martı İş Güvenliği – Martı OSGB

Kalite Politikası


           İş Sağlığı ve Güvenliği konularında danışmanlık ve eğitim faaliyetleri hizmeti sunan MARTI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; 

  • OSGB faaliyetlerinde tüm yasal gerekliliklerin, eğitim ve saha uygulamalarında çözüm ortaklarına eksiksiz ve tam olarak sunulmasını sağlamayı,
  • Tüm faaliyetlerini, kalite sistemi; kanun, yönetmelik ve standartlara, uygun olarak gerçekleştirmeyi,
  • Hizmet kalitesi sürekliliğini sağlamak amacı ile değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesini ve karşılanmasını,
  • Tüm faaliyetlerinde ana prensip olarak ilk seferde doğruyu yaparak ve sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü arttırmayı,
  • Sürekli gelişme için müşteri beklentilerini eksiksiz karşılayan İSG eğitim ve danışmanlık hizmetlerini en etkili şekilde gerçekleştirilmek amacı ile çalışanlarına ve taşeronlarına sürekli eğitim vermeyi,
  • Kalite Bilincinin artırılması için tedarikçileri ve TC. Çalışma Bakanlığı Yetkilileri, diğer resmi yetkililer, üniversiteden uzmanlar, İSG uzman ve hekimleri, eğitmenleri, şirket ortakları, diğer ilgili toplum kesimleriyle sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.