İSG Politikası - Martı İş Güvenliği - İzmir Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - İstanbul Martı İş Güvenliği - Martı OSGBMartı İş Güvenliği – İzmir Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi – İstanbul Martı İş Güvenliği – Martı OSGB

İSG Politikası


           İş Sağlığı ve Güvenliği  (İSG) konularında danışmanlık ve eğitim faaliyetleri hizmeti sunan MARTI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kendi kurumlarında ve İSG Danışmanlık ve Eğitim hizmeti verdiği çözüm ortaklarında; İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmeyi,

  • Yürürlükteki mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmeyi,
  • Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamayı,
  • Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izlemeyi,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak ve izleme sonuçlarına bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalarını dokümante etmek ve sonuçlarını kayıt altına almayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

İSG Politikası olarak belirlemiştir.